Ostatnie wpisy

Niezmierzona Boża łaska

Wydaje się że grzech panuje nad światem, a bezbożni są tymi, którzy stoją na jego czele. Wydaje się, że już nie ma żadnej nadziei, a my nie możemy zrobić nic poza tym, żeby się temu poddać. Zobaczmy jednak co na ten temat mówi Dawid w Psalmie 36.


Objawienie dla o(d)pornych 3 - Sala tronowa Boga

Jakie tajemnice skrywa sala tronowa samego Boga? Kto ma do niej dostęp? Jakie decyzje są w niej podejmowane? Jakie ma to znaczenie dla nas?


Objawienie dla o(d)pornych 2 - Chrystus pośród Kościołów

Każdy Kościół i każdy chrześcijanin stoi przed wyborem - jak reagować na świat dookoła? W rozdziałach 2 i 3 Księgi Objawienia znajdziemy odpowiedź.


Objawienie dla o(d)pornych 1 - Objawienie Jezusa Chrystusa

Kto jest najważniejszą postacią w Objawieniu i jakie to ma dla nas znaczenie?


Objawienie dla o(d)pornych 0 - Po co czytać Objawienie

Jaki cel powinien przyświecać czytaniu Objawienia? Co można wyciągnąć z tej księgi, a czego nie można?


Po co komu eschatologia?

Co przychodzi na myśl gdy słyszymy słowo „eschatologia”? Wydaje się, że są rzeczy które albo są niepotrzebne, albo zbyt trudne do zrozumienia, żeby się nimi zajmować. Nie jest więc dziwne, że wiele osób eschatologię odrzuca albo ją ignoruje. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że cała Biblia jest eschatologiczna i powinno oto mieć głębokie znaczenie dla naszego życia. Celem tego tekstu jest pokazanie, dlaczego każdy z nas w swoim życiu i wierze powinien mieć nastawienie głęboko eschatologiczne.


Najlepsza pomoc

Gdybyśmy mieli podać jedną osobę do naszego życiowego numeru alarmowego, kto by to był? Każdy z nas na co dzień potrzebuje wsparcia. Gdzie go szukamy? Kto jest pierwszą osobą, lub co jest pierwszą rzeczą, ku której się zwracamy? Wydaje się, że przynajmniej czasami łatwo jest nam zapomnieć, jak potężnego mamy Pomocnika.


Obmywanie rąk - wpływ higieny osobistej na zbawienie

Faryzeusze byli wielkimi zwolennikami higieny osobistej. Czego można się od nich dzięki temu nauczyć? Jak mycie rąk może wpłynąć na nasze zbawienie?


Q&A 2 - Jak się (nie) modlić? Część 1.

Gdy uczniowie poprosili Jezusa, żeby powiedział im, jak się modlić, odpowiedzią było to, co dzisiaj znamy jako Modlitwa Pańska (Łk 11,1-4). Nie można więc odpowiedzieć na pytanie: „Jak się modlić?”, nie biorąc jej pod uwagę. Jednak modlitwa ta została też zapisana, w innym kontekście, w Ewangelii Mateusza (6,9-13), i tutaj odpowiada też na pytanie: „Jak się nie modlić”? Tak więc, zanim szerzej przyjrzy się temu pytaniu, dobrze jest więc spojrzeć na oba te fragmenty, razem z ich kontekstem, żeby zobaczyć, co Jezus mówi na temat modlitwy.

(+ 7 nowych komiksów)


Q&A 1 - Co Biblia mówi tatuażach?

Pierwsza część cyklu Pytań i Odpowiedzi - Co Biblia mówi o tatuażach? Czy ich zakazuje? Czy na nie zezwala? Czy można być chrześcijaninem i mieć tatuaże?

(+ 4 nowe komiksy)


JFB na Facebook

Google Translate

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​