Subscribe to
Wpisy
Komentarze

1256 – Linki na dziś (26.09)

Kochając to, co nas potępia O psalmach oraz Prawie i Jezusie w psalmach. Po angielsku.

Jezus nie jest naszym menadżerem grzechu O grzechu, długu wobec Boga, spłacie tego długu przez Jezusa i o tym, jak to powinno wpływać na nasze życie. Po angielsku.

Pokusa to nie grzech O różnicy między tymi dwiema rzeczami oraz o tym, dlaczego ta różnica jest taka ważna. Po angielsku.

Chrześcijanie przeczą Jezusowi Jezus uznawał historyczność wielu wydarzeń ze Starego Testamentu. Jeśli uważamy się za chrześcijan, też powinniśmy.


Comments are closed.