Subscribe to
Wpisy
Komentarze

1278 – Linki na dziś (10.10)

Pornografia, nowy narkotyk O związkach między pornografią i narkotykami oraz związanych z nią zagrożeniach. Po angielsku.

Rzeczywistość w świecie zdominowanym przez wrogów Na świecie nie ma żadnego wroga, który mógłby pokonać Boży lud. Po angielsku.

Spór jest kosztem uczniostwa O miejscu i roli sporu w życiu chrześcijanina. Po angielsku.

List do Filipian 4 Lista 4 cech, które powinny być obecne w życiu chrześcijan. Po angielsku.

Wolność wyboru, czy to lepsza opcja? O roli zasad w życiu chrześcijan.


Comments are closed.