Subscribe to
Wpisy
Komentarze

1336 – Linki na dziś (08.11)

Jak słyszymy Boga? O tym, jak Bóg przemawia i jak rozpoznawać, czy to Jego głos słyszymy. Po angielsku.

Podejdź na poważnie do swojego studium: Ty i Twoja technologia + Podejdź na poważnie do swojego studium: Czym jest teologia systematyczna? O narzędziach, które mogą pomóc w studiowaniu Biblii i o tym, czym jest teologia systematyczna i w jaki sposób może być pomocna w studium. Po angielsku.

Kościół Boga jest jeden O wspólnym uwielbianiu Boga przez wierzących z różnych wyznań.

Krzyż Chrystusa nie był ze złota O ewangelii sukcesu, bogactwie i pastorach celebrytach.

5 powodów dla których powinniśmy zgromadzać się w lokalnych Kościołach 5 powodów dla których każdy powinien być członkiem lokalnego Kościoła. Po angielsku.


Comments are closed.