Subscribe to
Wpisy
Komentarze

1487 – Linki na dziś (23.05)

Czy na pewno jesteśmy zgodni z Biblią? O tym, czy nasze wierzenia rzeczywiście są zgodne z całą Biblią i o tym, co powinniśmy z tym zrobić. Po angielsku.

Niebezpieczeństwo związane z lectio divina + Czy lectio divina rzeczywiście jest niebezpieczne?  Po angielsku.

Fałszywy nauczyciele: Benny Hinn W ramach ostrzeżenia. Historia, nauczanie i biblijny komentarz. Po angielsku.

8 lekcji dotyczących ewangelizacji na podstawie Księgi Przypowieści Czego możemy nauczyć się o ewangelizacji od Salomona. Po angielsku.

Czy oczekujemy od Kościoła zbyt wiele czy zbyt mało? Po angielsku.


1486 – Bez komentarza, Psalm 116

Miłuję Pana, gdyż wysłuchał Głosu mego, błagania mego.
Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem.
Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani
Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie.
Wtedy wezwałem imienia Pana:
Ach, Panie, ratuj duszę moją!
Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg.
Pan strzeże prostaczków:
Byłem w nędzy, a On wybawił mnie.
Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie!
Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci,
Oczy moje od łez, nogi moje od upadku.
Będę chodził przed Panem w krainie żyjących.
Wierzę nawet wtedy, gdy mówię: Jestem bardzo utrapiony.
Mówiłem w trwodze mojej: Wszyscy ludzie kłamią.
Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana.
Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu jego.
Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych jego.
O Panie, jam sługa twój, jam sługa twój, syn służebnicy twojej, rozwiązałeś pęta moje.
Tobie złożę ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana.
Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu jego.
W przedsionkach domu Pańskiego, wpośród ciebie, o Jeruzalem!
Alleluja.


1485 – Linki na dziś (22.05)

Upadnij na ziemię O życiu i Kościele, który umiera dla siebie, żeby żyć dla Boga. Po angielsku.

Trzymajmy się mocno zdrowej nauki Dla odmiany po wczorajszym wpisie, tym razem o zdrowej nauce.

Dlaczego szatan nienawidzi Twoją rodzinę O wartości i znaczeniu rodziny w Bożym planie. Po angielsku.

160 najbardziej przerażających słów, jakie kiedykolwiek przeczytałem O obecności Ducha w naszym życiu lub jej braku. Po angielsku.

Czy Biblia potępia seks przedmałżeński? Po angielsku.


Miałem ostatnio okazję brać udział w niemieckojęzycznym nabożeństwie. Chociaż znam trochę język, zwłaszcza w przypadku szybko mówiących ludzi i trzeszczących mikrofonów, było trochę rzeczy, których nie rozumiałem. Myślę, że, o ile są takie możliwości, każdemu przydałoby się od czasu do czasu pójść do Kościoła, w którym nie będzie wszystkiego rozumiał.

Wtedy można sobie zdać sprawę z tego, że ‘nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie’ (Gl 3,28). Wiele razy brałem udział w nabożeństwach czy spotkaniach po angielsku. Często byli tam ludzi z różnych krajów i kultur. Ale ponieważ wszystko rozumiałem, było to coś ‘zwykłego’ i ‘swojego’. Dopiero, gdy są momenty, kiedy się stoi i słucha, jak ludzie oddają Bogu chwałę, chociaż się tego nie rozumie, można zrozumieć, że chociaż jest to coś ‘obcego’, to ci ‘obcy’ są tak samo dziećmi Bożymi jak my. Wtedy można przypomnieć sobie, że do Boga mogą przychodzić ludzie ‘z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków’ (Obj 7,9).

Niezwykłą rzeczą w Kościele jest to, że składają się na niego wszyscy święci – każdy zbawiony człowiek, bez względu na jego pochodzenie, miejsce zamieszkania, język, kulturę, wiek, płeć czy status społeczny. My próbujemy wykluczać ludzi, którzy nam nie pasują, ale Bóg przyjmuje wszystkich, których serca są skierowane ku Niemu. Ale warto pamiętać o tym też dlatego, żeby dziękować Bogu za różnorodność w Kościele i za to, że nikt, w tym my sami, nie jest wykluczony, jeśli tylko jest dzieckiem Bożym.


1483 – Linki na dziś (21.05)

Dogmaty post-chrześcijańskiej duchowości O tym, jak wygląda post-chrześcijańska duchowość i co na ten temat mówi Biblia. Po angielsku.

Wolna, ciężka praca czynienia uczniami O naturze czynienia innych uczniami. Po angielsku.

Jezus mówił miłe rzeczy, ale czy na pewno miał je na myśli? Rozważanie na podstawie modlitwy Jezusa o wybaczenie grzechu rzymskich żołnierzy. Po angielsku.

Życiem jest Chrystus O żywej lub martwej wierze i żywym lub martwym Kościele.

Zgorzel błędnej nauki O fałszywym nauczaniu i jego wpływie na Kościół.


1482 – Adam4d, Pomyśl o tym

Więcej na adam4.com.


Jak modlić się o swoje stworzenie… to znaczy kaznodzieję O zagrożeniach czyhających na pastorów i tym, jak możemy się w związku z nimi modlić. Po angielsku.

Czy Jezus może odnieść się do moich pokus? Po angielsku.

Unikaj ‘dentystycznych’ rozważań O tym, jak w wartościowy sposób czytać Biblię. Po angielsku.

Słowo Boże jest potężne, jest nie do pokonania O mocy Biblii. Po angielsku.

Różnica między pogańskim i biblijnym przebłaganiem Po angielsku.

—————


Módl się o prezydenta, Xi Jinpinga.


Dziś bardzo krótko – chciałbym tylko zwrócić uwagę na dwie rzeczy z historii Abrahama, które pokazują, jak ważne jest to, żeby czytać Biblię, a nie tylko polegać na powszechnie przyjętych stwierdzeniach.

Skąd Bóg powołał Abrama? Z Ur chaldejskiego?
1 M 12,1.4 | Gen 12:1, 4

Ilu synów miał Abraham? Dwóch?
1 M 25,1-2 | Gen 25:1-2


1478 – Linki na dziś (22.03)

31 dni czystości – ugruntowani w ewangelii 1 część cyklu poświęconemu walce o czystość seksualną – o znaczeniu ewangelii. Po angielsku.

5 prawd dotyczących zmartwychwstania Jezusa Pięć rzeczy, związanych ze zmartwychwstaniem Jezusa, które są ważne dla nas i naszej wiary. Po angielsku.

Ewangelia i kostka brukowa Czy rewolucja może być zgodna z Biblią?

Co Jezus by piekł? O uczestnictwie chrześcijan w rzeczach związanych z kulturą homoseksualną. Po angielsku.

Wspaniała wolność O wolności chrześcijan od grzechu. Po angielsku.


dalej »