Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for the 'Postacie biblijne' Category

6. Po potopie Noe był rolnikiem i gdy potop się skończył, wrócił on do swojego poprzedniego zajęcia i zasadził winnicę (9,20). Jak podają niektóre tłumaczenia, był on pierwszym, który to zrobił. Później spróbował swojego wina i upił się nim (9,21). Jeśli rzeczywiście był pierwszym, który założył winnicę, być może stało się tak ponieważ nie znał […]


988 – Postacie biblijne VIII, Noe cz. 3

5. Przymierze Boże przymierze dotyczyło nie tylko Noego, ale całego stworzenia (9,17). Miało ono dwie części. Pierwsza nie była znana ludziom. Gdy Noe złożył swoją ofiarę, Bogu spodobało się to (8,21) i powiedział On w sercu swoim: ‘Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. […]


3. Budowa arki Noe miał 500 lat gdy urodzili się jego synowie (5,32) i już po ich narodzeniu zaczął budowę arki (6,9-14). Miał on 600 lat, gdy nadszedł potop (7,6), więc maksymalny czas budowy arki to sto lat. Mógł on jednak być krótszy, ponieważ nie wiemy ile czasu minęło między narodzinami Sema, Chama i Jafeta, […]


Wszędzie, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, odnośniki dotyczą 1 Księgi Mojżeszowej. 1. Podstawowe informacje Noe (נֹחַ – Noach). Jego imię znaczy ‘odpoczynek’. Był synem Lamecha (5,28-29). Żył 950 lat, z czego 600 do potopu i 350 lat po potopie (9,28-29). Miał trzech synów: Sema, Chama i Jafeta (5,32), którzy razem z nim przetrwali potop. 2. […]


922 – Postacie biblijne V, Potomkowie Adama

Wszędzie, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, odnośniki dotyczą 1 Księgi Mojżeszowej. Set (hbr. שֵׁת, szeth). Trzeci syn Adama. W genealogii zawartej w Księdze Kronik, jest jednak uznany za pierworodnego (1 Krn 1,1). Jego imię oznacza ‘zastępstwo’ albo ‘zadośćuczynienie’. Jest to związane z tym, że Ewa powiedziała: ‘Bóg dał mi innego (hbr. šāṯ) potomka zamiast Abla, którego zabił […]


920 – Postacie biblijne IV, Kain i Abel

Wszędzie, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, odnośniki dotyczą 1 Księgi Mojżeszowej. 1. Kain Kain (hbr קַיִן, Qayin). Pierworodny Syn Adama i Ewy (4,1). Zajmował się rolnictwem (4,2). Jan pisał, że jego uczynki były złe (1 J 3,12), co objawiło się w tym, że Bóg nie przyjął jego ofiary (4,3-5). Hbr 11,4 sugeruje, że Kain nie miał wiary. […]


4. Życie po upadku Pierwszym efektem upadku (poza oczywistym oddzieleniem od Boga) było to, że Adam i Ewa zobaczyli swoją nagość i zrodziła się potrzeba noszenia ubrań (3,7). Kolejnym było wygnanie z ogrodu Eden, dostępu do którego bronił cherub z ognistym mieczem (3,23-24). Nie mamy w zasadzie informacji o tym, jak wyglądało życie pierwszych ludzi […]


916 – Postacie biblijne II, Adam i Ewa cz. 1

Wszędzie, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, odnośniki dotyczą 1 Księgi Mojżeszowej. 1. Stworzenie Adam został przez Boga z prochu ziemi i ożywiony Bożym tchnieniem (2,7). Ewa została stworzona z żebra Adama jako pomoc dla niego (2,21-22). Byli stworzeni na Boży obraz jako ukoronowanie całego stworzenia (1,27). Mieli panować nad całą ziemią i wszystkim, co na […]