Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for the 'Stare' Category

1010 – Ew. Mateusza 2,1-12 II

W tym, co zrobili magowie, widać pewną postawę, która niezwykle rożni się od tego, do czego my teraz jesteśmy przyzwyczajani. Jak pisze Matthew Henry: ‘Mogli powiedzieć: ‘Jeśli narodzi się taki książę, wkrótce usłyszymy o nim w naszym kraju i wtedy oddamy mu hołd’. Ale tak bardzo chcieli go poznać, że wyruszyli w długą podróż po […]


1009 – Ew. Mateusza 2,1-12 I

Już na samym początku autor Ewangelii pokazuje, że narodziny Jezusa były wypełnieniem się proroctwa. Jezus urodził się w Betlejem, w Judei (w. 1), choć jego rodzice mieszkali w Nazarecie, w Galilei (Łk 2,4). Bóg zadbał o to, żeby Mesjasz narodził się tam, gdzie zapowiadał to prorok (Mch 5,2). Dla Żydów oczywiste było, że Zbawca narodzi […]


1008 – Ew. Mateusza 1,18-25

Maria była zaręczona z Józefem (w. 18) i to, że zaszła w ciążę, dla postronnych ludzi mogło oznaczać to, że dziecko było wynikiem cudzołóstwa. To samo też  myślał Józef (w. 19) i dopiero anioł przekonał Go, że nie powinien zostawiać Marii (ww. 20-24). Prawdopodobnie jednak dla innych ludzi Jezus był nadal nieślubnym dzieckiem i być […]


1007 – Ew. Mateusza 1,1-17

Jak podaje Iain D. Campbell w „Opening Up Matthew”, genealogia Jezusa na samym początku Ew. Mateusza (i zarazem całego Nowego Testamentu) ma służyć trzem celom: – łączy Ewangelię (oraz ewangelię) ze Starym Testamentem, który jest nieodłączną częścią Bożej historii zbawienia, której centrum jest Jezus – pokazuje prawdziwe człowieczeństwo Jezusa – pokazuje, że Jezus miał prawo […]


818 – 1 List Jana 3,1-12 V

W dzisiejszym świecie istnieje tendencja do tego, żeby pokazywać, że pewne rzeczy nie są grzechem, a te, które są, nie są takie złe. Triumfuje moralny relatywizm według którego nic nie jest jednoznacznie dobry czy złe. Prawda absolutna nie istnieje, więc moralna ocena każdego czynu zależy od osoby, która go ocenia. I o ile w ogóle […]


816 – 1 List Jana 3,1-12 IV

Werset 5 mówi, że Jezus przyszedł zgładzić grzechy, których w Nim samym nie było. Kolejny werset mówi, że każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Jest to jakby rozwinięcie wersetu 3, który mówi o oczyszczeniu na Jego podobieństwo. Stajemy się podobni do Jezusa też w tym, że nie grzeszymy. Nie oznacza to, że stajemy się […]


814 – 1 List Jana 3,1-12 III

Bóg powiedział: ‘Albowiem Ja, Pan, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!’ (3 M 11,44). W wersecie 3 Jan pisze, że mamy nadzieję zobaczyć Boga takim, jakim jest, ale żeby ta nadzieja się spełniła, jest pewien warunek – musimy upodobnić się do Boga. Święty Bóg nie ma nic wspólnego z […]


812 – 1 List Jana 3,1-12 II

Niezwykłym aktem Bożej łaski jest to, że możemy być Jego dziećmi. Ale to nie jest koniec! Dlatego, że to nie jest jeszcze koniec naszej przemiany. Paweł napisał: ‘W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, […]


Pomiędzy nami a Bogiem jest nieskończona przepaść spowodowana naszym grzechem. Święty Bóg nie ma nic wspólnego z grzesznym człowiekiem. Gdy Bóg na nas patrzy, musi się brzydzić grzechem, w którym jesteśmy zanurzeni. Niektórzy mówią, że ludzie są dobrzy. Ale to nie jest prawda, nie ma żadnego dobrego człowieka (Mk 10,18), ponieważ wszyscy grzeszą (Rz 3,23). […]


803 – Psalm 23 V

Werset 4 jest dalszą częścią obietnicy i do listy rzeczy, o które troszczy się Bóg, dokłada ochronę przed przeciwnościami losu. Nie musimy się bać, ponieważ nie ma rzeczy, z którą Bóg nie mógłby sobie poradzić. Nawet jeśli znaleźlibyśmy się w sytuacji, w której groziłaby nam śmierć, Bóg może nas uratować. ‘Cóż więc na to powiemy? […]


dalej »