Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for the 'Ogólne zasady' Category

1147 – Jak czytać Biblię, Ogólne zasady – Rozpoznawanie osoby mówiącej; losowanie wersetów

Zwłaszcza w przypadku pewnych gatunków osoba mówiąca może się dynamicznie zmieniać i ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, kto w danej mówi, żeby, na przykład, nie przypisać słów Boga człowiekowi i odwrotnie. Np. Jr 15,5-21: 5-9: Bóg 10-11: Jeremiasz 12-14: Bóg 15-18: Jeremiasz 19-21: Bóg — Niektórzy mają zwyczaj losowania wersetów i ‘słuchania’ w […]


Ten wpis to wstęp do tematu, później będzie szerzej omówiony. Każdy gatunek ma pewne zasady interpretacji, które nie odnoszą się do innych gatunków. Np. w narracji nie będziemy się skupiali na wyszukiwaniu w tekście metafor, tak jak w przypadku poezji. Dlatego ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jaki gatunek interpretujemy i jakie szczególne […]


Chociaż w interpretacji Biblii nie można unikać trudnych tematów, jeśli przekazujemy naszą wiedzę innym, musimy pamiętać o zachowaniu wyczucia i taktu. Trzeba np. bardzo uważać, żeby nie było tak, że gdy będziemy chcieli, żeby ktoś zmienił poglądy czy zachowanie na właściwe, nasze zachowanie sprawi, że ta osoba w ogóle zrezygnuje z Kościoła czy Boga. Jeśli […]


1120 – Jak czytać Biblię, Ogólne zasady – Kontekstualizowanie

Kontekstualizowanie to dopasowywanie przesłania do kontekstu, w którym się znajdujemy. Nie wszystkie fragmenty mają bezpośrednie przełożenie na naszą sytuację ze względu na różnice czasowe, kulturowe itp. Musimy więc znaleźć w nich takie zastosowanie, które będzie pasować do konkretnej sytuacji, w której my osobiście się znajdujemy lub w której osobiście znajdują się ludzie, z którymi rozmawiamy. […]


Interpunkcja, składnia W oryginalnych językach Biblii nie było interpunkcji. Od tłumacza czasami zależy sens wypowiedzi w języku docelowym. Nie możemy więc bezkrytycznie polegać na tym, jak sprawa wygląda w języku, w którym czytamy. Poza tym, takie rzeczy jak składnia, nie przenoszą się bezpośrednio z języka na język. To jest też powód dla którego czasami warto […]


1114 – Jak czytać Biblię, Ogólne zasady – Całościowe podejście do tematu; jeśli jest powtórzone – jest ważne

Do żadnego tematu w Biblii nie można podchodzić tylko na podstawie pojedynczych wersetów czy fragmentów. Trzeba brać pod uwagę wszystko, co o danej rzeczy mówi Biblia. Pomijanie fragmentów, które dotyczą studiowanego przez nas tematu, może prowadzić do tego, że będziemy mieli fałszywy obraz tego, co Bóg pokazuje. Temat ten zostanie szerzej omówiony później. — Powtórzenie […]


W Biblii niewiele jest rzeczy oczywistych i to, co jest ‘oczywiste’ dla jednej osoby, nie musi być takie dla drugiej. Nie można z góry zakładać, że mamy rację, ponieważ Biblia ‘w oczywisty sposób tego naucza’. Może to dotyczyć poważnych doktryn (np. niektórzy uważają, że Biblia ‘w oczywisty sposób’ naucza utracalności zbawienia, a dla innych oczywiste […]


1103 – Jak czytać Biblię, Ogólne zasady – Wierzenia i przekonania nie mogą stać ponad tekstem; wiara nie może być zamknięta na argumenty

Studiowaniu Biblii powinno polegać na odkrywaniu zawartej w niej prawdy, a nie na naginaniu prawdy w celu uzasadnienia tego, w co wierzymy. Ponieważ mamy odkrywać to, co Biblia nam przekazuje, nie możemy podchodzić do niej z założeniem, że nasze przekonania i tak pozostaną niezmienione. W takim przypadku studium w ogóle nie będzie miało sensu! Musimy […]


1094 – Ogólne zasady, Analiza tekstu

Ten wpis to wstęp do tematu, później będzie szerzej omówiony. Przed studiowaniem księgi dobrze jest wykonać jej schemat. Może on wyglądać np. tak: Np. 1 List do Koryntian: – problem podziału w Kościele (1,10-4,21) – problem wszeteczeństwa (5,1-13) – problem pozwów (6,1-11) – problem cudzołóstwa (6,12-20) – o małżeństwie (7,1-24) itd. Przy studiowaniu konkretnych fragmentów […]


1088 – Jak czytać Biblię, Ogólne zasady – Kontekst i tło

Ten wpis to wstęp do tematu, później będzie szerzej omówiony. Ważne jest zwracanie uwagi na kontekst i tło, ponieważ nadają one znaczenie fragmentowi. Kontekst – otoczenie biblijne w którym znajduje się dany fragment. Czego dotyczą wersety przed i po analizowanym wersecie? Czego dotyczą fragmenty przed i po analizowanym fragmencie? Jak dany fragment wygląda na tle: […]


dalej »