Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for the 'Nie używaj wersetów nadaremno' Category

Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. 2 Tm 2,13 Tłumaczenie tego wersetu, jakie zawsze słyszałem, sprowadza się mniej więcej do tego: ‘Nawet jeśli my odchodzimy od Boga, Bóg zawsze jest wobec nas wierny i nie odchodzi od nas’. Można to jeszcze uzupełnić sloganem: ‘Bez względu na […]


1224 – Nie używaj wersetów nadaremno, ‘Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was…’

Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jr 29,11 Fragment ten jest często używany jako motywacja w trudnym czasie i/lub pokazanie, że Bóg chce dla swoich dzieci samych dobrych rzeczy. Czasami dodawane są do tego jeszcze […]


1108 – Nie używaj wersetów nadaremno, ‘Wszystko mogę w Chrystusie’

Może nie jest to aż tak alternatywne, bo wiem, że jest trochę ludzi, którzy wyłamują się ze standardu, ale jest to coś, z czym spotykam się bardzo często i co mnie, osobiście, mocno irytuje. Paweł napisał tak, w Liście do Filipian 4,13: ‘Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.’. Co to oznacza? Najwyraźniej […]