Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for the 'Kontekst i tło' Category

1282 – Jak czytać Biblię, Kontekst i tło – Tło: przykłady

Łk 10,31 Niektórzy twierdzą, że kapłan nie zatrzymał się przy rannym, ponieważ szedł do Jerozolimy i nie mógł się rytualnie zanieczyścić. Jednak wyraz użyty tu do określenia jego ruchu – katabaino – wskazuje na to, że szedł on w dół (kata), czyli z Jerozolimy do Jerycha, które było położone poniżej. Mt 5,38 Jeśli uderza się […]


1279 – Jak czytać Biblię, Kontekst i tło – Tło: omówienie

Tło to wszystkie szczegóły historyczne oraz geograficzne związane z danym fragmentem. Pomagają się wczuć w sytuację, o której dany fragment mówi. Często są kluczowe dla zrozumienia przesłania danego fragmentu (np. w przypadku przypowieści o miłosiernym samarytaninie). Do tła historycznego zaliczają się kwestie religijne, kulturowe, prawne, handlowe itp., związane z każdą z opisywanych historii. Do tła […]


1 J 4,18 (1 Jn 4:18) Najczęstsze interpretacje samego wersetu: – jeśli kochamy Boga, nie będziemy się niczego bać, ‘prawdziwa wiara się nie boi’ – jeśli kogoś kochamy, nie będziemy się bać chronić tę osobę Właściwa interpretacja biorąc pod uwagę kontekst: Werset 17 pokazuje, że chodzi o strach konkretnie względem dnia sądu. Bez miłości poddajemy […]


1261 – Jak czytać Biblię, Kontekst i tło – Kontekst: omówienie

Kontekst to bezpośrednie i dalsze otoczenie biblijne, w którym znajduje się danym fragment lub werset. Nadaje on znaczenie i nie można go pomijać. ‘Tekst bez kontekstu jest tylko pretekstem’. W przypadku wersetu, zaczynamy od sprawdzenia jednostki tekstu, w którym się znajduje. Sprawdzamy wersety go poprzedzające i po nim następujące. Dla pojedynczych wersetów jest to podstawowa […]