Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for the 'Interpretacja Ewangelii' Category

1321 – Jak czytać Biblię, Interpretacja Ewangelii – Idea Królestwa Bożego jest kluczowa

Cały Nowy Testament jest eschatologiczny czyli dotyczy końca  (gr. eschaton – koniec).  Jezus przyszedł by przynieść nowy porządek (Łk 3,7-17). Przyszedł by ogłosić Królestwo, które się przybliżyło (Mk 1,14). Przyszedł wypędzać demony (Łk 11,20) itp. Tak jak Królestwo przychodzi niedostrzegalnie (Łk 17,20-21), tak samo niedostrzegalne mogą być fragmenty z Ewangelii, które o nim mówią. Jednak […]


1317 – Jak czytać Biblię, Interpretacja Ewangelii – Interpretuj każdą Ewangelią jako całość

Każdy z autorów pisał swoją ewangelię do innych adresatów i z różnym zamysłem. Pamiętając o tych rzeczach można w niektórych przypadkach lepiej zrozumieć intencje autora i przesłanie fragmentu. Marek pisał do Rzymian, którzy, w przeciwieństwie do Greków, nie chcieli tracić czasu na długie rozważania. Dla nich ważniejsze było sprawne działanie. Dlatego narracje Marka są krótkie […]


1303 – Jak czytać Biblię, Interpretacja Ewangelii – Sprawdzaj z innymi Ewangeliami

Czytając fragment z jednej Ewangelii, należy być świadomym zawartości równoległych fragmentów w innych Ewangeliach. Nie można tutaj przesadzać, żeby zbyt duża ilość szczegółów nie przysłoniła przesłania konkretnego tekstu. Ponadto, żaden z autorów Ewangelii nie planował, że jego księga będzie czytana z innymi. Jednak skoro mamy cztery różne Ewangelie, nie można ich czytać całkowicie oddzielnie. Branie […]


Czasami określenie do kogo Jezus mówi może być kluczowe (np. faryzeusze vs. uczniowie albo uczniowie vs. tłumy). Czasami może nie mieć większego znaczenia dla interpretacji ale poszerza spojrzenie na to, co Jezus chciał przekazać. Mt 12,38-39 Jezus czynił wiele cudów, ale faryzeusze albo ich nie widzieli albo nie chcieli widzieć. To, że mówi tu do […]


1289 – Jak czytać Biblię, Interpretacja Ewangelii – Zwracaj uwagę na możliwe przejścia czasowe

Ponieważ ewangelie nie są książkami historycznymi, w wielu miejscach nie mamy wyraźnego następstwa czasowego pomiędzy kolejnymi wydarzeniami, albo jest ono nieokreślone. Możliwe też jest, że w jednym fragmencie będzie mowa o dwóch różnych rzeczach. Mt 10,5-20 W wersecie 5 jest mowa o owcach Izraela i dotyczy to bezpośredniego posłania uczniów. Jednak w  wersecie 18 jest mowa […]


Ewangelia nie są biografiami czy księgami historycznymi. W związku z tym, nie muszą one być dokładne pod względem historycznym. Nie znaczy to, że nie są wiarygodne, ale czasami mogą występować np. nieścisłości pomiędzy różnymi ewangeliami w drobnych kwestiach i oznacza to tyle, że najważniejsze jest przesłanie. Mt 9,18-26 i Mk 5,22-43 U Mateusza do Jezusa […]