Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for the 'Biblia' Category

1354 – Linki na dziś (16.11)

Czy diabeł zmusił mnie do tego, żebym to zrobił? Czy to szatan jest źródłem naszego grzechu? Rozważania na temat, grzechu, pokus, szatana i tego jak te rzeczy się łączą oraz tego, co powinniśmy z nimi robić. Po angielsku. — Modlitwa jest dla Boga, tak, ale jest też dla nas O roli modlitwy. Po angielsku. 3 sposoby […]


Owoc wiary Wiarę można poznać po posłuszeństwie Bogu. Po angielsku. Kochając prawo za to, czego dokonuje Po angielsku. Wystarczalność Chrystusa i wystarczalność Pisma O relacji między Chrystusem i Pismem oraz znaczeniu tej relacji w życiu wierzących ludzi. 9 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o prześladowaniu chrześcijan w 2013r. Po angielsku.


1317 – Jak czytać Biblię, Interpretacja Ewangelii – Interpretuj każdą Ewangelią jako całość

Każdy z autorów pisał swoją ewangelię do innych adresatów i z różnym zamysłem. Pamiętając o tych rzeczach można w niektórych przypadkach lepiej zrozumieć intencje autora i przesłanie fragmentu. Marek pisał do Rzymian, którzy, w przeciwieństwie do Greków, nie chcieli tracić czasu na długie rozważania. Dla nich ważniejsze było sprawne działanie. Dlatego narracje Marka są krótkie […]


1249 – Teologia alternatywna, Świątynia Ducha II

Pisałem już wcześniej o niewłaściwym rozumieniu fragmentów mówiących o świątyni Ducha (1 Kor 3,10-23; 6,13-20 | 1 Cor 3:10-23; 6:13-20). Jednak czytając “Trudne Fragmenty Biblii” (polecam, świetna książka) zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz, która moim zdaniem jest bardzo istotna. W 1 Liście do Koryntian 3:16 znajdują się takie słowa: ‘Czy nie wiecie, że świątynią [liczba […]


1037 – Biblia, Księgi – Ewangelia Łukasza II

7. Uproszczony schemat[1] I.      Prolog i cel Ewangelii (1,1-4) II.     Narodziny i dorastanie Jana i Jezusa (1,5-2:52) A.     Zapowiedź narodzin (1,5-56) B.     Narodziny i dzieciństwo Jana i Jezusa (1,57-2,52) III.    Przygotowanie do służby Jezusa (3,1-4,13) A.     Służba Jana Chrzciciela (3,1-20) B.     Chrzest Jezusa (3,21-22) C.     Genealogia Jezusa (3,23-38) D.     Kuszenie Jezusa (4,1-13) IV.    […]


1036 – Biblia, Księgi – Ewangelia Łukasza I

1. Autor Łukasz (zob. ‘Autorzy 2.3’). Łukasz nigdzie w Ewangelii nie wymienia siebie z imienia, ale Kościół był zgodny co do jego autorstwa tej księgi. Ponadto, niektóre ze zwojów były podpisane: Κατα Λυκανον, Kata Lukanon (“według Łukasza”).[1] Uznaje się, że Paweł był, jeśli nie inspiratorem, to ‘recenzentem’ Ewangelii. 2. Przeznaczenie Księga została napisana dla pogan. […]


1034 – Biblia, Autorzy – Łukasz

Łukasz Autor Ewangelii Łukasza i Dziejów Apostolskich 1. Ogólne Gr. Λουκᾶς, Loukas Towarzysz Pawła, pracownik Kościoła Wiele fragmentów w dziejach, np. 16,16-18; 21,8-15, wszędzie gdzie pojawia się forma ‘my’; Co 4:14; 2 Tm 4,11; Flm 24 Autor Ewangelii Łukasza i Dziejów Apostolskich Uznawane już przez wczesnych ojców Kościoła, o tym, że jest autorem obu ksiąg […]


1010 – Ew. Mateusza 2,1-12 II

W tym, co zrobili magowie, widać pewną postawę, która niezwykle rożni się od tego, do czego my teraz jesteśmy przyzwyczajani. Jak pisze Matthew Henry: ‘Mogli powiedzieć: ‘Jeśli narodzi się taki książę, wkrótce usłyszymy o nim w naszym kraju i wtedy oddamy mu hołd’. Ale tak bardzo chcieli go poznać, że wyruszyli w długą podróż po […]


1009 – Ew. Mateusza 2,1-12 I

Już na samym początku autor Ewangelii pokazuje, że narodziny Jezusa były wypełnieniem się proroctwa. Jezus urodził się w Betlejem, w Judei (w. 1), choć jego rodzice mieszkali w Nazarecie, w Galilei (Łk 2,4). Bóg zadbał o to, żeby Mesjasz narodził się tam, gdzie zapowiadał to prorok (Mch 5,2). Dla Żydów oczywiste było, że Zbawca narodzi […]


1008 – Ew. Mateusza 1,18-25

Maria była zaręczona z Józefem (w. 18) i to, że zaszła w ciążę, dla postronnych ludzi mogło oznaczać to, że dziecko było wynikiem cudzołóstwa. To samo też  myślał Józef (w. 19) i dopiero anioł przekonał Go, że nie powinien zostawiać Marii (ww. 20-24). Prawdopodobnie jednak dla innych ludzi Jezus był nadal nieślubnym dzieckiem i być […]


dalej »