Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for the 'Bez komentarza' Category

1486 – Bez komentarza, Psalm 116

Miłuję Pana, gdyż wysłuchał Głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Pana: Ach, Panie, ratuj duszę moją! Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków: Byłem w […]


1377 – Bez komentarza, Święto dziękczynienia


1232 – Bez komentarza, C. S. Lewis

Najpewniejsza droga do piekła to ta stopniowa – łagodne zbocze, miekki grunt pod nogami, bez żadnych gwałtownych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów. C. S. Lewis


1222 – Bez komentarza

Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. Prz 3,7


1206 – Bez komentarza

‘Nie chodzisz do Kościoła ponieważ ludzie w nim są hipokrytami? No tak, zapomniałem, że jesteś doskonały.’


1172 – Po angielsku, Bez komentarza

I’m not saying Harry Potter is sinful. I’m saying if you know more about Harry Potter than you do about God’s Word, that’s sinful. And just lame, honestly. The Saving


1168 – Bez komentarza

Co jest więc pewne jeśli chodzi o przesłanie tych dwóch świadków [Obj 11 – JF]? Powinniśmy się powstrzymać z wnioskami aż zobaczymy cały fragment i nawet wtedy określenie tożsamości świadków oraz czasu może nie być pewne. Ale jednego pytania nie można odkładać: ‘Czy odważyłbyś się być Danielem?’ albo: ‘Czy odważyłbyś się być świadkiem?’ Jak wyglądają […]


1141 – Bez komentarza

Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu. Prz 15,31


Każda herezja to albo Biblia plus albo Biblia minus. Lewis Sperry Chafer


1038 – Bez komentarza

Wszystkie inna pozorne sprzeczności w czterech opisach zmartwychwstania – a trochę ich jest – też znikają przy dokładnym studium. Ale właśnie te pozorne sprzeczności są dowodem na prawdziwość i dokładność opisów. Widać, że te cztery opisy są oddzielne i niezależne. Jeśli cztery osoby zdecydowałyby się wymyślić historię zmartwychwstania, która nigdy nie miała miejsca, musieliby tak […]


dalej »