Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for September, 2010

573 – 1 List Jana 1,1-4

Jan zaczyna swój pierwszy list w podobny sposób jak zaczął swoją Ewangelię. Tutaj pisze: ‘Co było od początku (…), o Słowie żywota’, tam pisał ‘Na początku było Słowo’. Początkiem wszystkiego jest Bóg. Jest On też pierwszą przyczyną wiary i pierwszym powodem, dla którego Jan pisze swój list. Bóg powinien być przyczyną wszystkiego, co robimy. Powinien […]


572

Zastanawiam się czasami, dlaczego chrześcijanie tak bardzo czasami próbują sprawić, żeby inni uznali, że ewangelizacja nie ma żadnego sensu. Świadomie albo i nie próbują podkopać jeden z najważniejszych powodów istnienia Kościoła. Jezus powiedział o sobie, że przyszedł ‘szukać i zbawić to, co zginęło’. My teraz powinniśmy zrobić to samo. Jednak bardzo często słyszę dwie rzeczy, […]


Chciałbym zrobić coś, co roboczo nazwałem ‘The Bible Project’. Polegałoby to na tym, że każdej księdze z Biblii przypisałbym jeden temat i zrobiłbym zdjęcie związane z tym temat tak, żeby efektem była seria zdjęć – po jednym dla każdej księgi. Na początek proszę o pomoc w przypisaniu tematów do każdej księgi. Zamieszczam plik, w którym […]


570

Skąd myśmy w ogóle wzięli pomysł, że Bóg chce, żebyśmy robili to, co bezpieczne? Serio… Mówimy, że jesteśmy uczniami Jezusa (…) a Jego podróż zawiodła go na ‘miejsce czaszki’, a jednak wielu przywódców w naszych Kościołach stara się podążać za Nim do ‘miejsca materacy’. Powiedział On, że jeśli chcemy za Nim podążać, musimy wziąć swój […]


569

Śniło mi się dzisiaj, że byłem w mieszkaniu pewnego członka jednego z Warszawskich Kościołów, w którym było dużo ludzi z tego Kościoła. W pewnym momencie ktoś powiedział, że powinniśmy pójść w jakieś miejsce, żeby zrobić coś dla Boga (w tej chwili nie pamiętam już co to było, ale nie ma to znaczenia). Wiedziałem, że w […]


568 (561.1)

Pomyślałem, że dla chętnych umieszczę pełną wersję pracy, którą napisałem. Jest mowa o przywódcach, ale myślę, że większość z zasad jest pomocna w życiu każdego chrześcijanina. Zasady chrześcijańskiego przywództwa


567 – List Judy III

Rzeczą o której nigdy nie powinniśmy zapominać jest to, że wszystkich czeka sąd. Jak mówi Juda w wersecie 15 ‘wszyscy bezbożnicy’ otrzymają karę za ‘wszystkie swoje bezbożne uczynki’. Każdy grzech wymaga kary. Mamy ten przywilej, że Bóg dał Jezusa, który zapłacił karę zamiast nas. Ale działa to tylko wtedy, kiedy przyjmiemy Jego ofiarę. Umysłem, duszą […]


566

Jak wykazują sondaże, poprzez polityczne zaangażowanie się Kościoła w wybory i nieumiejętność poradzenia sobie z konfliktem o krzyż, oceny Kościoła się pogorszyły. Oto jeden z komentarzy: Nic się nie stało. Dla Kościoła to nieznacząca zmiana. Bardziej niepokojące byłoby, gdyby spadła religijność [zaznaczanie moje – JF], a to tylko oceny Kościoła – komentuje socjolog ks. prof. […]


One pastor was asked how old Isaac was when Abraham was supposed to sacrifice him. – We don’t really know. But he we either above 20 or below 12 years old. – How do you know? – if he was a teenager, there would be no talk of sacrifice.


564

Wczoraj w Kościele dyskutowaliśmy na temat pewnego fragmentu. Podzieliliśmy się w kwestii interpretacji. Jeden chłopak i ja uważaliśmy, że fragment ten odnosi się bezpośrednio do Starego Testamentu i nie do końca można to przenosić na dzisiejsze czasy, ignorując kontekst. Jedną z odpowiedzi było coś w stylu: ‘Ja nie znam Starego Testamentu, więc ja tak tego […]


dalej »