Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for July, 2012

1012 – Bez komentarza

Anoreksja to choroba, w której ludzie myślą, że są otyli, chociaż jedzą bardzo mało. Podobnie jest z modlitwą, gdy szatan przekonuje nas, że mamy świetne życie modlitewne, chociaż jest odwrotnie. To jest modlitewna anoreksja. Gary Johnson


1011

Czytałem dzisiaj Psalm 1 i naszła mnie krótka myśl. Zazwyczaj jest to chyba traktowane jako taka wskazówka jak się powinno żyć. Nigdy nie słyszałem innej interpretacji. W skrócie mówiąc – podążaj za dobrym, unikaj złego. I oczywiście to prawda. Ale jest tam jeszcze dwa wersety, który sugerują też coś innego: Przeto nie ostoją się bezbożni […]


1010 – Ew. Mateusza 2,1-12 II

W tym, co zrobili magowie, widać pewną postawę, która niezwykle rożni się od tego, do czego my teraz jesteśmy przyzwyczajani. Jak pisze Matthew Henry: ‘Mogli powiedzieć: ‘Jeśli narodzi się taki książę, wkrótce usłyszymy o nim w naszym kraju i wtedy oddamy mu hołd’. Ale tak bardzo chcieli go poznać, że wyruszyli w długą podróż po […]


1009 – Ew. Mateusza 2,1-12 I

Już na samym początku autor Ewangelii pokazuje, że narodziny Jezusa były wypełnieniem się proroctwa. Jezus urodził się w Betlejem, w Judei (w. 1), choć jego rodzice mieszkali w Nazarecie, w Galilei (Łk 2,4). Bóg zadbał o to, żeby Mesjasz narodził się tam, gdzie zapowiadał to prorok (Mch 5,2). Dla Żydów oczywiste było, że Zbawca narodzi […]


1008 – Ew. Mateusza 1,18-25

Maria była zaręczona z Józefem (w. 18) i to, że zaszła w ciążę, dla postronnych ludzi mogło oznaczać to, że dziecko było wynikiem cudzołóstwa. To samo też  myślał Józef (w. 19) i dopiero anioł przekonał Go, że nie powinien zostawiać Marii (ww. 20-24). Prawdopodobnie jednak dla innych ludzi Jezus był nadal nieślubnym dzieckiem i być […]


1007 – Ew. Mateusza 1,1-17

Jak podaje Iain D. Campbell w „Opening Up Matthew”, genealogia Jezusa na samym początku Ew. Mateusza (i zarazem całego Nowego Testamentu) ma służyć trzem celom: – łączy Ewangelię (oraz ewangelię) ze Starym Testamentem, który jest nieodłączną częścią Bożej historii zbawienia, której centrum jest Jezus – pokazuje prawdziwe człowieczeństwo Jezusa – pokazuje, że Jezus miał prawo […]


1006 – Bez komentarza

Jezus Chrystus nie powiedział: ‘Idźcie na świat i mówcie, że wszystko jest w porządku’. C.S. Lewis