Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for December, 2012

1044

Źródło: Christian Standard Jak dobrze znasz bożonarodzeniową historię? Oto 16 pytań, na podstawie Biblii Warszawskiej, które mają przetestować Twoje bożonarodzeniowe IQ. 1. Pierwsza mesjańska obietnica, dotycząca potomstwa kobiety, znajduje się w: a. 1 Księdze Mojżeszowej b. Księdze Rut c. Psalmach d. Księdze Izajasza   2. Który starotestamentowy prorok powiedział: ‘Oto Panna pocznie i porodzi Syna’? a. […]


1043

W 39 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej (Ex 39:1-31), znajduje się opis pięknych szat, które mieli nosić kapłani. Miały one być wykonane z najlepszych materiałów i przeplatane złotem. Umieszczone w nich zostały kamienie szlachetne. Dołączone zostały dodatki i ozdoby ze szczerego złota. Jedna już kilka rozdziałów dalej (3 M 8|Lev 8:1-36), znajdujemy opis poświęcenia Aarona i […]


1042 – Muzyka XLIII, Casting Crowns

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu, dwie piosenki. Jedna, która mówi na ten sam temat i jedna, którą cytowałem.  


1041

Zastanawiam się jak to jest, że Kościół, który tyle mówi o tolerancji, przyjmowaniu i pokazywaniu Chrystusa zagubionym, tak bardzo wybiera, dla kogo będzie dostępny. Kościół, który miał głosić wyzwolenie dla jeńców i wolność dla uciśnionych (Łk 4,18|Lk 4:18), odrzuca tych, którzy znajdują się w niewoli nałogu, bo narkomani czy pijacy w Kościele źle wyglądają. Kiedyś […]


1040

Zainstalowałem wtyczkę, która pozwala na wyświetla nie tekstu biblijnego, po wskazaniu kursorem odnośnika. Niestety dostępne są tylko tłumaczenia angielskie, ale myślę, że przynajmniej dla osób znających język, będzie to pomocne. Od kolejnego wpisu, jeśli będę podawał odnośnik do jakiegoś wersetu bez cytowania go, będzie to wyglądało tak: (J 3,16|Jn 3:16). Po wskazaniu kursorem drugiego odnośnika, […]


1039

Może niektórym to się wyda dziwne, ale czy próbowaliście się modlić się o ludzi, których spotykacie wychodząc z domu? Najczęściej prawdopodobnie modlimy się o rodzinę, znajomych czy ludzi z Kościoła. Ewentualnie znajomych znajomych itp., jeśli ktoś nas poprosi o modlitwę. Czasami modlimy się ogólnie o Kościół, prześladowanych, biednych czy nienawróconych. Ale co z obcymi ludźmi, […]


1038 – Bez komentarza

Wszystkie inna pozorne sprzeczności w czterech opisach zmartwychwstania – a trochę ich jest – też znikają przy dokładnym studium. Ale właśnie te pozorne sprzeczności są dowodem na prawdziwość i dokładność opisów. Widać, że te cztery opisy są oddzielne i niezależne. Jeśli cztery osoby zdecydowałyby się wymyślić historię zmartwychwstania, która nigdy nie miała miejsca, musieliby tak […]


1037 – Biblia, Księgi – Ewangelia Łukasza II

7. Uproszczony schemat[1] I.      Prolog i cel Ewangelii (1,1-4) II.     Narodziny i dorastanie Jana i Jezusa (1,5-2:52) A.     Zapowiedź narodzin (1,5-56) B.     Narodziny i dzieciństwo Jana i Jezusa (1,57-2,52) III.    Przygotowanie do służby Jezusa (3,1-4,13) A.     Służba Jana Chrzciciela (3,1-20) B.     Chrzest Jezusa (3,21-22) C.     Genealogia Jezusa (3,23-38) D.     Kuszenie Jezusa (4,1-13) IV.    […]


1036 – Biblia, Księgi – Ewangelia Łukasza I

1. Autor Łukasz (zob. ‘Autorzy 2.3’). Łukasz nigdzie w Ewangelii nie wymienia siebie z imienia, ale Kościół był zgodny co do jego autorstwa tej księgi. Ponadto, niektóre ze zwojów były podpisane: Κατα Λυκανον, Kata Lukanon (“według Łukasza”).[1] Uznaje się, że Paweł był, jeśli nie inspiratorem, to ‘recenzentem’ Ewangelii. 2. Przeznaczenie Księga została napisana dla pogan. […]


1034 – Biblia, Autorzy – Łukasz

Łukasz Autor Ewangelii Łukasza i Dziejów Apostolskich 1. Ogólne Gr. Λουκᾶς, Loukas Towarzysz Pawła, pracownik Kościoła Wiele fragmentów w dziejach, np. 16,16-18; 21,8-15, wszędzie gdzie pojawia się forma ‘my’; Co 4:14; 2 Tm 4,11; Flm 24 Autor Ewangelii Łukasza i Dziejów Apostolskich Uznawane już przez wczesnych ojców Kościoła, o tym, że jest autorem obu ksiąg […]