Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for September, 2013

1263 – Linki na dziś (30.09)

Czy Biblia może być wykorzystywana do potwierdzenia zawartości Biblii? Co powiedzieć, gdy ktoś twierdzi, że nie można używać Biblii, by potwierdzić jej zawartość. Po angielsku. — Czy jest pokorny? O cechach i ocenie duchownych. Po angielsku.


1262 – Piosenka na dziś (30.09), Extol – Open the Gates


1261 – Jak czytać Biblię, Kontekst i tło – Kontekst: omówienie

Kontekst to bezpośrednie i dalsze otoczenie biblijne, w którym znajduje się danym fragment lub werset. Nadaje on znaczenie i nie można go pomijać. ‘Tekst bez kontekstu jest tylko pretekstem’. W przypadku wersetu, zaczynamy od sprawdzenia jednostki tekstu, w którym się znajduje. Sprawdzamy wersety go poprzedzające i po nim następujące. Dla pojedynczych wersetów jest to podstawowa […]


1260

Jak dobrze radzą sobie konkurujące ze sobą filozofie? O związku różnego rodzaju filozofii z przyprowadzaniem ludzi do Jezusa.


1259

Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? – mówi Pan Zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie: W czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I […]


1258 – Linki na dziś (27.09)

Elementarz teologiczny: Boża prostota ‘Prosty, jako Boży atrybut to przeciwieństwo złożonego. Boża prostota oznacza, że nie jest on złożony ze swoich atrybutów.’ Po angielsku. — Idealny pastor Warte przeczytania w kontekście naszych wymagań względem duchownych. Po angielsku. Krew, która zaspakaja Krew Jezusa zaspokaja Bożą sprawiedliwość i daje nam życie. Po angielsku. Niebezpieczeństwo przebaczania samemu sobie ”Tak, Bóg mi przebaczył, ale nie mogę sam […]


1257

Popularne w naszej kulturze stało się stwierdzenie, by przy podejmowaniu decyzji słuchać się swojego serca. Pomyślałem więc, że wypiszę kilka wersetów, które mówią o sercu i pokazują jak bardzo jest godne zaufania. Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi; kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Prz 28,26 A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka […]


1256 – Linki na dziś (26.09)

Kochając to, co nas potępia O psalmach oraz Prawie i Jezusie w psalmach. Po angielsku. Jezus nie jest naszym menadżerem grzechu O grzechu, długu wobec Boga, spłacie tego długu przez Jezusa i o tym, jak to powinno wpływać na nasze życie. Po angielsku. Pokusa to nie grzech O różnicy między tymi dwiema rzeczami oraz o tym, dlaczego ta różnica […]


1254

Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić […]


1253 – Linki na dziś (24.09)

Od wilków Hitlera do baranków Chrystusa Krótka historia Henry Bereckego, który głosił ewangelię ludziom Hitlera. Po angielsku. — Czy mogę Ci opowiedzieć o moim przyjacielu, Jezusie? Zbiór tweetów o przyjaźni z Jezusem. Po angielsku. Nie wykonuj Bożej woli jak ateista O altruizmie i o tym, że chrześcijanie powinni oczekiwać nagrody za to, co robią. Po angielsku.


dalej »