Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for October, 2013

1320 – Linki na dziś (30.10)

Z prochu ziemi do tchnienia życia O zmartwychwstaniu, którego dostąpią wszyscy wierzący. Po angielsku.


1319 – Modlitwa na którą Bóg zawsze odpowiada

Na stronie Christian Post znajduje się artykuł zatytułowany: ‘Pastor megakościoła z New Jersey: Bóg gwarantuje odpowiedź na modlitwy ‘Niech się dzieje wola Twoja” – zachęcam do przeczytania. Moja pierwsze myśl, po przeczytaniu tytułu tego artykułu, była taka: możemy być pewni, że Bóg odpowie na modlitwy, w których modlimy się o to, żeby było tak jak […]


Owoc wiary Wiarę można poznać po posłuszeństwie Bogu. Po angielsku. Kochając prawo za to, czego dokonuje Po angielsku. Wystarczalność Chrystusa i wystarczalność Pisma O relacji między Chrystusem i Pismem oraz znaczeniu tej relacji w życiu wierzących ludzi. 9 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o prześladowaniu chrześcijan w 2013r. Po angielsku.


1317 – Jak czytać Biblię, Interpretacja Ewangelii – Interpretuj każdą Ewangelią jako całość

Każdy z autorów pisał swoją ewangelię do innych adresatów i z różnym zamysłem. Pamiętając o tych rzeczach można w niektórych przypadkach lepiej zrozumieć intencje autora i przesłanie fragmentu. Marek pisał do Rzymian, którzy, w przeciwieństwie do Greków, nie chcieli tracić czasu na długie rozważania. Dla nich ważniejsze było sprawne działanie. Dlatego narracje Marka są krótkie […]


1316 – Linki na dziś (28.10)

Ukryta inwazja pogaństwa + Dziady z piekła rodem O Halloween i Dziadach oraz o podejściu do tych świąt. Gdy Jezus nawiedza Twoje Halloween ‘Niedługo nadejdzie Halloween. Ale też niedługo nadejdzie ich [sił demonicznych] porażka. Jezus nawiedza ich Halloween. O Halloween z perspektywy Jezusa i tych, którzy do Niego należą. Po angielsku. — 3 modlitwy, które pomogą […]


1315 – Piosenka na dziś, Andy Mineo – Death Has Died

W uzupełnieniu do porannego wpisu.


Muszę przyznać, że jedną z rzeczy, których kompletnie nie rozumiem, jest amerykańskie podejście do broni palnej. Ktoś chodził po ulicy i strzelał do losowych ludzi? Ułatwić dostęp do broni! Szaleniec zastrzelił kilkanaście osób w szkole? Dać broń nauczycielom! Itp. itd. Żeby ludzie przestali się zabijać, należy dać im większą możliwość zabijania się – logiczne. Uważam, […]


1313 – Linki na dziś (26.10)

Chrześcijaninie, ciężko pracuj nad wdzięcznością ‘Chrześcijanie dążący do dojrzałości, powinni pracować nad byciem wdzięcznymi’. Po angielsku. 1 List do Tymoteusza 4 O wierze u młodych ludzi na podstawie rady Pawła dla Tymoteusza. Antyteistyczny obrazek z Facebooka O Bożym planie i ludzkiej dobroci z odrobiną poczucia humoru ;)


Kiedyś miałem bardzo ciekawą rozmowę na temat tego, po czym można poznać czy dana osoba ma Ducha. Nie będę przytaczał całości rozmowy i nie będę się zagłębiał w całą, związaną z tym teologię bo o darze Ducha pisałem już wcześniej. Chciałbym tylko dodać jedną rzecz, którą wtedy pominąłem. W trakcie tej rozmowy usłyszałem, że jedynym […]


1311 – Linki na dziś (25.10)

Na dworze pogańskiego króla O tym, jak przykład Daniela i jego przyjaciół może nam pomóc w życiu w kulturze odrzucającej Boga. Po angielsku. — 5 faktów dotyczących kochania Boga Po angielsku. Czego się uczę z cierpienia, które jest tak blisko mnie Osobista historia cierpienia, Bożej obecności oraz zachęta, która z tego wynika. Po angielsku. 4 powody […]


dalej »