Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for February, 2014

1464 – Piosenka (Decipha – Intro) i linki na dziś (24.02)

Nie módlcie się jak poganie O niebezpieczeństwach bezmyślnego powtarzania modlitw. Po angielsku. — 7 soborów: 2 sobór nicejski Historia i znaczenie soborów, które zdefiniowały podstawy wiary chrześcijańskiej. Po angielsku. Grupowe uwielbienie: podnoszenie wzroku O znaczeniu grupowego uwielbienia i nadziei jaką daje. Po angielsku. Zmiksowani O łączeniu wiary ze sprawami świata. Legalistyczny relatywizm O niebezpieczeństwach legalistycznego (i moralnego) […]


1463 – Katoliczka w sądzie

Chociaż bohaterka jest katoliczka, przesłanie odnosi się do wszystkich chrześcijan. Napisy można włączyć przyciskiem na dole filmu.


1462 – Piosenka (BarlowGirl – Open Heavens) i linki na dziś (23.02)

Chrześcijanie, nie rezygnujcie z debaty o homoseksualizmie O tym, dlaczego homoseksualizm jest jedną z kluczowych kwestii dzisiaj, w sprawie których chrześcijanie powinni bronić biblijnego podejścia. Po angielsku. Prosta ewangelizacja w Kościele O mocy miłości w zdobywaniu ludzi dla Chrystusa. Po angielsku. O jedności, która jest oczywista dla świata O jedności w Kościele. Po angielsku. Czy […]


1461 – Modlitwa na dziś (23.02), Tadżykistan

Módl się o dostępność literatury w języku tadżyckim.


1460 – Noe pocieszyciel

Lamech żył sto osiemdziesiąt dwa lata i zrodził syna. Dał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. 1 M 28-29 Noe miał sześćset lat, gdy nastąpił potop, a Lamech żył 595 lat po urodzeniu Noego. Prawdopodobnie więc Lemach był już świadkiem budowania arki. Ciekawe […]


Złudzenie ‘sposobnej chwili’ O odkładaniu Boga na ‘lepszy moment’. — Co Biblia mówi nam o mszach świętych Biblijne spojrzenie na mszę i eucharystię. 3 wskazówki do lepszego czytania Biblii Po angielsku. Doktryna piekła: religijna wyłączność Odpowiedzi na pytania dotyczące piekła. Po angielsku. Czy możesz uwielbiać, gdy pracujesz? O relacjach między pracą i wiarą. Po angielsku. […]


1458 – Modlitwa na dziś (22.02), Pakistan

Módl się o premiera, Nawaza Sharifa.


1457 – Bad Luck Babel Brian


W najlepszych momentach planuj na gorsze O przyszłości, planowaniu i zapobiegliwości. Po angielsku. 7 soborów: 3 sobór konstantynopolitański Historia i znaczenie soborów, które zdefiniowały podstawy wiary chrześcijańskiej. Po angielsku. Dlaczego kocham niedzielne nabożeństwo O plusach dwóch nabożeństw w niedzielę. Po angielsku. Boże drogi nie są naszymi drogami O Bożym sposobie działania w oparciu o historię śmierci. Po […]


1455 – Adam4d, Stworzenie Adama według ewangelii sukcesu

Więcej na Adam4d.com


dalej »