Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Archive for the 'Księgi' Category

1037 – Biblia, Księgi – Ewangelia Łukasza II

7. Uproszczony schemat[1] I.      Prolog i cel Ewangelii (1,1-4) II.     Narodziny i dorastanie Jana i Jezusa (1,5-2:52) A.     Zapowiedź narodzin (1,5-56) B.     Narodziny i dzieciństwo Jana i Jezusa (1,57-2,52) III.    Przygotowanie do służby Jezusa (3,1-4,13) A.     Służba Jana Chrzciciela (3,1-20) B.     Chrzest Jezusa (3,21-22) C.     Genealogia Jezusa (3,23-38) D.     Kuszenie Jezusa (4,1-13) IV.    […]


1036 – Biblia, Księgi – Ewangelia Łukasza I

1. Autor Łukasz (zob. ‘Autorzy 2.3’). Łukasz nigdzie w Ewangelii nie wymienia siebie z imienia, ale Kościół był zgodny co do jego autorstwa tej księgi. Ponadto, niektóre ze zwojów były podpisane: Κατα Λυκανον, Kata Lukanon (“według Łukasza”).[1] Uznaje się, że Paweł był, jeśli nie inspiratorem, to ‘recenzentem’ Ewangelii. 2. Przeznaczenie Księga została napisana dla pogan. […]